0548 782 400 contact

FAQ - Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met frequently asked questions (FAQ) (vaak voorkomende vragen).

Q: Wat is het doel van www.gratis-taxatie.nl?

A: Het beoogde doel is u behoeden voor onderverzekering en een van de belangrijkste aspecten van uw gebouwen- en inventaris/goederenverzekering goed voor u te regelen, namelijk het zorgdragen voor een passende verzekerde som met een garantie tegen onderverzekering. Uit cijfers blijkt dat 65% van de bedrijven een jaar na een grote schade

Q: Wat is de belangrijkste reden om uw bedrijfspand en uw inventaris/goederen te laten taxeren?

A: Bij een schade ontstaat er geen discussie met verzekeraars over de waardebepaling. Deze ligt immers vastgelegd in het taxatierapport. Dit zorgt ervoor dat er geen discussie komt en dat een schade sneller afgehandeld kan worden.

Q: Wat gebeurt er bij een schade wanneer er niet getaxeerd is?

A: Wanneer er geen taxatierapport is, dan wordt op het moment van de schade door de verzekeraar beoordeeld of de verzekerde som op de polis voldoende is. Hier ontstaan dan ook de meeste problemen. Niet alleen kost dit veel meer tijd en dus geld, ook is de uitkering veelal veel lager dan de werkelijk geleden schade doordat er sprake is van onderverzekering.

Q: Is het ook mogelijk om een andere waarde af te spreken dan de nieuwwaarde?

A: Ja, het is mogelijk om gezamenlijk met de taxateur en in overleg met verzekeraar af te spreken dat er sprake is van nieuwwaarde of vervangingswaarde. Uw keuze hierin is vrij! Uiteraard is de hoogte van de uiteindelijke premie afhankelijk van de verzekerde som. Dit zal uiteraard op voorhand met u worden besproken.

Q: Wat houdt garantie tegen onderverzekering door taxatie in?

A: Alleen door gebruik te maken van een taxatie conform art. 7:960 BW is er een zuivere garantie tegen onderverzekering. Verzekeraars zijn in dat geval namelijk gebonden aan de verzekerde getaxeerde waarde.

Q: Hoelang is een taxatierapport geldig?

A: Taxaties voor bedrijfsgebouwen, die door verzekeraars jaarlijks geïndexeerd worden, zijn 6 jaar geldig. Het taxatierapport voor uw inventaris is 3 jaar geldig.

Q: Wie is www.gratis-taxatie.nl?

A: www.gratis-taxatie.nl is een initiatief van Risiko Anlyse Buro RAB B.V. en www.mkbdirect.nl. Zie ook de pagina "Wie zijn wij?".

Q: Wat zijn de voorwaarden van gratis-taxatie.nl om mijn pand te laten taxeren?

A: Wanneer u via ons laat taxeren, dan vragen wij u om ook de verzekering behorende bij de taxatie via ons af te sluiten of te laten lopen. Wij zorgen voor de gehele administratieve afhandeling van het oversluiten zodat u hier zelf geen tijd in hoeft te steken en u ook nooit dubbel verzekerd bent.

Q: Welke kosten neemt www.gratis-taxatie.nl voor rekening?

A: Wij nemen voor rekening de kosten van de eerste taxatie voor zowel het bedrijfspand als de inventaris op voorwaarde dat wij uw bijbehorende verzekeringen mogen gaan beheren voor u.

Q: Worden u verder geen kosten in rekening gebracht?

A: Nee, er worden u geen verdere kosten in rekening gebracht. Wij krijgen van verzekeraar een vergoeding voor het afsluiten van uw brandverzekeringen. Deze vergoeding heeft echte nooit invloed op de hoogte van de premie.

Direct geregeld

24/7 beschikbaar

© Gratis Taxatie 2020